На прво место со 6 458 вработени е друштвото за производство, трговија и услуги КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола, компанија која и во 2019 година, исто како и претходната година ја држи водечката позиција според бројот на вработени – со тренд на пораст на годишно ниво. Според остварената добивка, оваа фирма лани била на 37 то место.

За повеќе прочитајте кај нашите соработници Pari.com.mk