Битолчанката Снежана Иваноска поранешен музички педагог во ЈОУДГ Естреја Овадија Мара, м-р на Педагошки науки со специјалност предучилишно образование, моментално во пензија, во име на соработката и започнувањето на заедничкиот Проект, на ладино пејачката со битолско потекло Сара Ароести ѝ подари портрет нејзино лично авторско дело како едно мало внимание и спомен за големото пријателство. Емоциите се впечатливи и на фотографиите од нивната средба.

Секоја чест Снежана.