Дај не прајте мајтап, ние “толку” снег во фрижидерот имаме…