Битолчани уште пред стотина години имаа невидени капенци со водопади на реката Драгор, во околината на Битола. Доказ за сето тоа се старите фотографии испратени од Слободан Налевски и Татјана Трпчевска каде се прикажани старите битолчани во недопрената природа на една од капејнците СЛАВИЈА. Оваа капејнца била лоцирана кај базенот Довлеџик и после Втората светска војна со изградбата на базенот и ХМС Стрежево е разрушена и променета.