Пантелејмон и Платамона, Пиереја Р. ГРЦИЈА. Респект Горане😎

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1599374940194430&id=100003658192649