Предлог од битолчанецот Вангел Талевски. По протокол до 700 гости.Насловна фотографија од Музеј Битола