(Галерија) Битола денес во филмот на Џон Карпентер: “THE FOG”