Во гратчето Маркам, Канада постојат улици кои се викаат Битола, Пелистер и Даме Груев…