Битола е,била и ќе биди…
Сега е цутот на липите и најповеќе мирната и убава прошетка покрај реката Драгор ни останува во сеќавање како дел од убавината на нашата Битола…
Уште да имаше по некое столче и масичка за почин…
Исто како во времето на Дембел Чаршија…
Покрај Драгорот,под липите…во Битола,бабам Битола…

 

фото непознат извор