Реконструкцијата продолжи и денес, сабота 14-ти Јули 2018 г., а добредојдени сте и утре во недела на 15-ти…

Доколку сте некаде подалеку вашата поддршка можете да ја дадете тука:

Наменска сметка за санација на планинарски дом Копанки
“КОПАНКИ ЗА СИТЕ СИТЕ ЗА КОПАНКИ”

Денарска сметка
500 000000781459
Стопанска банка Битола

Девизна сметка МК075007010001290065 Стопанска банка Битола

Помогнете колку што можете, каде и да сте.