Неколку од песните на големиот битолчанец Ајри Демировски покрај македонски содржат и турски јазик како што е неговата прва песна “Cношти тe Mape coнував, на сон се Маре радував” (рефренот е Sevdim seni alamadum, ben sana Mare doyamadum – Тебе те сакав Маре, не ти се наситив) и песната “Сношти поминав, заминав” (рефренот е: Ben seni severim, çok seni
severim – Јaс те сакам, многу те сакам).