08.12.2017 г.

Со заминување на сонцето зад планината започнуваат да се палат ќумбињата и Битола е обвиена со голем чад. Погледнете како таа изгледа од авион…

Фото Васко Михалчев