04 јануари 2019 г…

Златна наша Баба планина…

Аирлија да ни е!

Фотографија испратена од Далибор Митковски