Го имаме нашето 400 новороденче во оваа 2023 година. Нека е здрава и жива, заедно со нејзиното семејство. Среќата има едно име Болница Плодност – Битола.