БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

Во денешната акција за дотур на градежен материјал, со помош на жичницата до ,,Копанки” беа доставени скоро 40 тони материјал и тоа:
-35 тони чакал
-1,5 тон гpaѓa
-1 тон цемент
-1,5 тон градежно железо

ПСК “Пелистер” им заблагодарува на сите кои волонтерски и несебично се вклучија во оваа акција.

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here