4ти Ноември е посебен ден за нас како за институција која најголемиот дел од своето публикување низ минатото го посветила на Народно Ослободителната Војна во Битола и битолско. Од тука се црпени материјали за многу други публикации на многубројни автори кои ја работеле оваа проблематика. Како чувари на документарното наследство на државата го честитаме денот на ослободувањето на Битола, а на битолчани му поклонуваме неколку фотографии и документи поврзани со овај ден.

Државен Архив Одделение Битола

Спасовски Мендо, с. Канино командант на трет баталјон на 7та македонска ударна бригада. Сликан на 04.11.1944 год. Од лево Бастеро, десно Кепески.