Малку било ладно на 08.01.1993 година во Битола само -35 степени.