15 години УЛТРАС❗
Фантастична прослава, неколку нови графити, маици, 2 баклијади, многу забава и најбитно од сѐ многу деца.
15 години ДРУГАРСТВО, МЕНТАЛИТЕТ, СТРАСТ.

Ова се аматерски слики за накратко да доловиме што се случуваше, наредните денови официјално видео и слики од целиот настан.

Чкембари Битола