Исто како грозд наредени една под друга…

Фотографија на Дамјан Гугучевски