Тој неја, па таја него.

Све за љубаф, кад се двоје воле😊