Јусуф си доби ново возилце кое ќе го служи наредните години а воедно ќе ја олесни работата на сестрите во Домот за Доенчиња и мали деца во Битола.

– Човекот е човек само преку другите. Во светот каде што темнината често го покрива срцето, светлината на хуманоста блеска како светилник во ноќта. Помагањето е највозвишениот чин на љубов, кој не само што го издигнува оној кој прима, туку и оној кој дава. Бидете светилка во мракот, дарувајте добрина и оставете траг на светлината.

Ова немаше да се случи доколку компанијата и институцијата беа сами, но затоа сме ние тука НЕВЛАДИНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА кои со
нашето искуство,упорност и решителност шириме надеж и позитива насекаде и тоа треба да се цени.

– Затоа мораме да ве мотивираме на сите вие добронамерници и хуманисти да се приклучите
кон подобрување на заедницата со поголем интензитет и да давате секогаш каде што треба!

Енхелеус Лихнид