Познатиот битолски планинар Виктор Калаузи, член на ПСК “Димитар Илиевски Мурато” на 22 октомври оваа година го имаше јубилејното 600 искачување на врвот Пелистер. Честитки и уште многу други успешни искачувања на Пелистер и други врвови.


Фото и инфо https://m.facebook.com/groups/114856765215247?view=permalink&id=1726662377368003