Животни кои престојуваат на Пелистер снимени од камери/стапици во текот на месец февруари 2017 година. Не знаеме дали рисот е сеуште на Баба, но се надеваме дека некој од надлежните ќе потврди и за него…Извор Национален Парк Пелистер