Подетално за изразот шанкуре на следниот линк “Шанкуре без куре