Сокак на кој поминале
Лоренцо Бернард,Ами Буе,Лир,Гризебах,
Дедијер,Харлеј,Хаџи Калфа,Ибн Иса Челебиј,Евлија Челебија,Мустафа Кемал Ататурк,Нуша Алкибијат,Бранислав Нушиќ,Мисирков,Браќата Манаки,Султанот Решад Петти,
Гоце Делчев,Маршал Тито и многу други.
..
Сокак на кој со пајтони се возеле
или пеш поминале –
Конзулите,аскерите,беќарите,курназите,
аџамиите,еснафите,боемите,кабадаите…

Сокак каде секој се гледа со сите што ги сака…

image

Фото Непознат извор