Некогашните фурни на Насте и Богоја преживеаја повеќе од 120 години и останаа како препознатлив топоним за еден дел од градот Битола викан како ЧИФТЕ (арх.чиф: две, дупло, двојно) ФУРНИ.

Едната од тие фурни имала дури и подно греење во тогашно време. Местото од каде со топло и пресно лепче, симитче,се “ранеја” подолго време битолчаните од околните куќи и населби.

Место каде според познатата народна песна “Фодул Лазо”-Димче Могилчето со револвер го убива Шефкија Ага…

Фурните каде ценетите битолчанки носеа лебови кои беа дома месени и за една недела 7-10 леба да ги испечи фурнаџијата, носеле зелници, тави со манџи и друго бидејќи дома немало големи релни. А симитчињата и други пецива во тоа време биле споредна работа на тие фурни, нив ги продавале на пазар и по улици.

“Фурната на дедо ми Насте ја турнаја за да помини бродот на Тито што го носеа во Охрид, а дедо ми Насте почина само две недели откако му ја турнаја фурната” раскажа битолчанката Зорица Ивановска…

“Не само зелници, мазници, лебови, тави со јадење, туку се носеа и земјени грниња со чкембе чорба. Навечер ги носевме, а на сабајле доручекот ни беше готов”… раскажуваат битолчани…

Чифте фурни го добиваат името по двете фурни. Едната сега каде што се наоѓа продавницата за велосипеди е фурната на Богоја и отспротива сега каде е празно Фурната на Насте. Десно од фурната на Богоја беше продавница за колонијал, а одма зад аголот на оваа продавница имало јавна чешма од каде се снабдуваа со вода сите околни улици.

Чифте Фурни и ден денес меѓу поновите генерации битолчани го задржа своето име и место како познат битолски топоним. Се уште не потсетува на врвулица од народ кои си земаа топли лепчиња и ги носеа во своите домови.

старите слики се фотографии од Д.Д.ТАКЕЦ од книгата “Перформансите на Широк Сокак”

еден коментар

  1. Jas sum roden vo levata kuća. Od Bogoja Ristevski…vnuk. Preseleni sme vo Banat I je nastavifme pekarskata tradicija . I sin mi e pekar…sedma generacija. I ovde sme poznata pekarska familija

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here