Меѓу поголемите есенски празници што нашиот народ ги празнува со домашни служби е и празникот Собор на св. Архангел Михаил, меѓу народот попознат како Аранѓел. Црквата го определила овој ден за празник во чест на сите ангели, а најмногу на св. Архангел Михаил кого го смета за водач на сите небесни сили.

Црквата св.Архангел Михаил се наоѓа во месноста Баир во Битола во непосредна близина на Кркардаш.

Фото Маријан и Мој роден крај