На регионалниот натпревар за хорови и оркестри одржан денес во Битола, хорот и оркестарот на ОУ Тодор Ангелевски (наставници: Маја Митревска и Благој Крстевски) освоија две први места (по 98 бодови) и продолжуваат понатаму на натпреварот на државно ниво.

Честитки 🎼🎼🎼