Од Фонд Здружение на музичките педагози Битола:

„Денес над Македонија се раѓа“,

„Билјана платно белеше“ и

„Битола Бабам Битола“ беа предлог песни кои треба да ги изведува Градскиот Саат во 1966 г.

Голема благодарност до Државен Архив Одделение Битола кои уште некој ден ќе чествуваат 70 години од нивното постоење.