Чкембари се поклонија на вечното почивалиште во црквата Св. Спас на еден од најголемите македонски синови.

-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 04.02.1872 – 04.02.2024

ВЕЧНА ТИ СЛАВА ДАСКАЛЕ!
“Ќе удри утринската зора и за нас…”