Фотографија од Карпош зграда 9 на Горан Бошевски објавена во Битолски Проблеми