Михајло Апостолски и Методија Андонов-Ченто во тукушто ослободената Битола.
4 ноември, 1944 г.