Фотографија на  Ивона Кочов како дел од Наградите за улична фотографија 2017 (Street photography awards 2017)

Ако знаете да го почувствувате мирисот на улицата, тогаш вие сте вистински уличен фотограф…

 https://www.lensculture.com/street-photography-awards-2017/event-submission/361772