А кој ако не нашите Солзи и Смеа. Да ги поздравиме… 

Уште малце чекајте ги, доаѓаат во Австралија…