Стигнавме и до бројката од 700 новороденчиња во оваа календарска година. Од година во година, бројот на нашите членови на големото Плодност семејство постојано се зголемува.Ви благодариме на Вашата доверба, што го препoзнавате единствениот квалитет на услугите кои ги нуди само Болница Плодност од Битола.