Пеејќи ја возобновената христијанска песна Вечниот Бог, со златни ѕвезди во рака малите битолски коледарчиња ќе го најават Христовото раѓање. Поворката тргнува во 11:00 часот од Офицерски по Широк сокак према црквата св. Димитрија. Нека ни е за многу години и да си дојдите со вашите дечиња.