ИЗВЕСТУВАЊЕ!

Почитувани љубители на културното наследство,
Ве известуваме дека во насока на одбележување на 18ти април, Mеѓународниот ден на спомениците и локалитетите, влезот во археолошкиот локалитет Хераклеа како и влезот во НУ „Завод и музеј“ – Битола, на 18ти април, ќе биде бесплатен!

Музеј Битола