Проектот на БоБ фондот за реновирање на Дневната болница при Детското Одделение деновиве е успешно завршен!

Фондот за разубавување на Битола, кој функционира во рамките на компанијата Cadonia, ги финансира следните активности: поставување на нови плочки, под, санитарија, бојадисување на ѕидовите и вратите и нови детски тапети.

Изразуваат голема благодарност до Клиничка Болница Битола за отвореноста во соработката како и до останатите лица кои ја потпомогнаа акцијата.

Детската иднина е најважна!

Beautification of Bitola BoB Fund
__________________________________