1.
 2.

3.

4.

5.


6.

7.

8.

9.

10.

Фотографирајте ја Битола и ставете #bitola или #битола во описот на вашата фотографија.

 Благодариме!