Спомени од едно убаво, безгрижно време…

Фотографии на Димитрија Гиновски Гина