Некогаш, поточно далечната 1935 г., за возење на велосипед во Битола потребна беше и сообраќајна дозвола. На сликата сообраќајна дозвола за велосипед издадена на Давков Константин од 24.01.1935 г. во сопственост на Државниот Историски Архив од Битола.