Сончевиот часовник се наоѓа на централниот плоштад.Проектот за неговата конструкција е дел од реконструкцијата на Широк Сокак на кој преовладуваат градби од почетокот на 20 – тиот век.Сончевиот часовник е од вертикален тип, со тоа што ѕидот е завртен кон исток за агол малку помал од 10 степени. Димензиите се помалку невообичаени – 12 на 5 метри, но во целина, часовникот одлично е вклопен во околината и ја облагороди со своето присуство….

Дизајниран од Александар Шулевски член на Астрономското друштво од Битола

http://adbit.freehostia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6:sundial&catid=1:2009-03-02-20-01-14&Itemid=3 пО