​ Преку постирање на слики од загадувач на воздухот во град Битола со прикажани географски координати на загадувачот, членовите на групата ќе допринесат за идентификација и лоцирање на загадувачите на воздухот со ПМ честички, ќе ги алармираат надлежните институции за почести контроли во идентификуваните региони и ќе допринесат за намалување на аерозагадувањето во градот. 

Повелете во групата Сликај, постирај и алармирај https://www.facebook.com/groups/1606734036049656/

Има и посебна апликација на Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.derekr.NoteCam која можете бесплатно да ја инсталирате и на која ќе бидат означени ѝ координатите на загадувачот. Да се надеваме дека со ова барем малце ќе се допринесе во детектирање на вистинските загадувачи.