Само во Битола
ул.Солунска
100 метри со пречки

Просечен битолчанец