Романтично запросување денес, сабота 09-ти февруари 2019 г. на Копанки, Пелистер. Ние добивме само видео и за главните улоги до сега немаме инфо.

Сепак со среќа да им е на младите и да се ќердосаат!