Дуќанот на фамилија Леви и Камхи, непозната локација. Фотографии објавени од Димче Најдов