Разгледница од Битола за Загреб од 1931 година, изгледа авторот на писмото не знае ниту српско – хрватски, ниту пак бугарски па решил да пишува на битолски говор ,на еден од основите на македонскиот литературен јазик како што напишал Мисирков