Со користење на најновата технологија и запазување на светските норми и стандарди може да се направи прототип на мултифункционален багажник за кола кој може да има повеќе намени. 

Ние најверојатно први ќе Ви го преставиме и погледнете како тој изгледа изложен и поставен на возило паркирано низ битолските чикмаци и сокачиња…😊😊😊