На летен распуст во детското одморалиште во Битола.

image

Мери Стоилкова (Кафкалева) и Мирјана Илиевска (Мина Даниловска денес).
Прекрасни сеќавања со мирис на молика…
Благодариме Мина