БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

На иницијатива од млади битолчани кои се дел од Ротаракт Клуб Битола Широк Сокак, кој е општествена организација на млади луѓе од 18 до 30 години, со цел за подобрување на општеството со создавање на проекти во корист на општеството во кое што живееме, е изработена апликација со која граѓаните во Битола и во Македонија ќе можат да добијат брз и полесен пристап до административните процедури и најбитното-да не лутаат по административните лавиринти и шалтери. 


 Накратко, мобилната апликација ,,Мој Документ” претставува апликација во која се систематизирани информации и обрасци за повеќе од четириесет административни процедури, кои ќе Ви помогнат за издавање на потребните документи од шест различни институции и тоа: Основен суд, Фондот за здравствено осигурување, Министерство за внатрешни работи, Агенцијата за Катастар и Недвижности, Управата за водење на Матични книги и Фондот за Пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. 

Проектот во иднина е планирано дополнително да се развива, надоградува и надополнува. 
Повелете на следните линкови 

Android APP Link

IOS APP Link

Посетете ја нашата фан страна

Facebook Fan Page

Ви благодариме. 

Ротаракт Широк Сокак Битола

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here